วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
วันที่ 02/06/2016 เวลา 15:36 น. (849)
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เปิดรับสมัครครู เอกคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
วันที่ 31/10/2016
เวลา 09:20 น. (700)
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 04/11/2016
เวลา 09:48 น. (748)